audio & video music - 40 ročné skúsenosti

DJ "APUCI"

Video projekcia (vyše 13.000 našich aj zahraničných videoklipov - hity súčasné ale aj 6O´- 70´ - 80´- 90´roky) na plátno alebo obrazovky s kvalitným zvukom, aby sa dobre tančilo na svadbe, oslavách i stužkových slávnostiach.

Július HRABUŠICÝ
tel: 0904 50 88 50
e-mail: gyuszi.kassa@azet.sk

Používaná technika